ระบบจองคิวออนไลน์

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ เช้า 7:30 - 12:00
ยอดจอง / ทั้งหมด(ฉบับ)
บ่าย 12:01 - 14:00
ยอดจอง / ทั้งหมด(ฉบับ)
3 ส.ค. 2563 35,038 / 45,000 19,944 / 20,000
4 ส.ค. 2563 43,392 / 45,000 19,934 / 20,000
5 ส.ค. 2563 35,458 / 45,000 18,915 / 20,000
6 ส.ค. 2563 43,625 / 45,000 19,650 / 20,000
7 ส.ค. 2563 44,298 / 45,000 19,521 / 20,000