สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้คืนเงินค่าสลากฯ งวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจำหน่ายสลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก เมื่อวันที่ 20 -21 มีนาคม 2563 โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ พร้อมกับ คืนค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 10.-บาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

     หากผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการโอนเงินคืนค่าสลากฯ ในงวดดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02 111 1111

     ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล บนเว็บไซต์สำนักงานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะการจัดส่งสลาก แต่เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยนำรายชื่อและสถานะการจัดส่งสลากดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการรวมชุดสลากเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในราคาที่สูงขึ้น ขัดต่อเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

     สำนักงานฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการประกาศรายชื่อทั้งหมดที่ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ บนเว็บไซต์ สำหรับท่านที่ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำเร็จ สามารถกรอกชื่อ นามสกุลและเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะของการจัดส่งสลากได้ หรือจะสอบถามรายละเอียดจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2528-8688 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสลากซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • โครงการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สอบถามข้อมูล :
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-8688
  • วันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
  • ก่อนวันซื้อ-จอง 1 วัน และหลังวันซื้อ-จอง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • สถานที่ติดต่อ :
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000