ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล บนเว็บไซต์สำนักงานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะการจัดส่งสลาก แต่เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยนำรายชื่อและสถานะการจัดส่งสลากดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการรวมชุดสลากเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในราคาที่สูงขึ้น ขัดต่อเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

     สำนักงานฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ ในการประกาศรายชื่อทั้งหมดที่ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ บนเว็บไซต์ สำหรับท่านที่ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำเร็จ สามารถกรอกชื่อ นามสกุลและเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะของการจัดส่งสลากได้ หรือจะสอบถามรายละเอียดจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2528-8688 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30น.

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสลากซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • โครงการซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สอบถามข้อมูล :
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2528-8688
  • วันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
  • ก่อนวันซื้อ-จอง 1 วัน และหลังวันซื้อ-จอง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • สถานที่ติดต่อ :
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000